بازدید دانشجویان رشته مدیریت فرهنگی از نمایشگاه هم افزا

دانشجویان رشته مدیریت برنامه ریزی فرهنگی مرکز با هدف آشنایی با طرحهای فرهنگی به صورت کاربردی و عملیاتی از نمایشگاه « هم افزا» بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد، این بازدید در قالب واحد درسی « کارگاه برنامه ریزی طرحهای فرهنگی » برگزار شد.

نمایشگاه هم افزا، رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی است که با هدف بستر ارایه توانمندی ها، شبکه سازی و همکاری ظرفیت های مردمی در سالن همایش و نمایشگاه آستان قدس رضوی برگزار شد.

لینک

https://yk8.ir/LOs08