رویداد هم افزا به روایت تصویر

رویدادی با حضور فعالان فرهنگی و اجتماعی استان خراسان رضوی با حضور مسئولین استان

 

یه