امام زاده حمزه(ع)

سیدمصطفی جدی 09155220340

فرهنگی:حضور روحانی و برنامه زیارت//جنگ شادی
رفاهی:پذیرایی چای و یا کیک و آبمیوه