امام زاده عبدالعزیز(ع)روستای دهسرخ

سیدمصطفی جدی 09155220340 اسکان غیر از پنجشنبه و جمعه_50 درصد تخفیف_حداکثر 50 نفر ظرفیت

فرهنگی:حضور و برنامه زیارت و جنگ شادی
رفاهی:پذیرایی چای یا کیک و آبمیوه