امام زاده محمد(ع)کاخک

سیدمصطفی جدی 09155220340 اسکان غیر از پنجشنبه و جمعه_50 درصد تخفیف_حداکثر 100 نفر ظرفیت

فرهنگی:حضور روحانی و برنامه زیارت//جنگ شادی//استفاده از برنامه های خیمه معرفت
رفاهی:پذیرایی چای و یا کیک و آبمیوه