امام زاده یحیی (میامی)

سیدمصطفی جدی -09155220340 اسکان غیر از پنجشنبه و جمعه - 50 در صد تخفیف

فرهنگی : حضور روحانی و برنامه زیارت ، جنگ زیارت ، استفاده از خیمه معرفت
پذیرایی چای و یا کیک و آبمیوه ، اسکان غیر از پنجشنبه و جمعه – ۵۰ در صد تخفیف