امام زادگان یاسروناصر(ع)

سیدمصطفی جدی 09155220340

فرهنگی:حضور روحانی و برنامه زیارت//جنگ شادی//استفاده از برنامه های خیمه معرفت
رفاهی:پذیرایی چای و یا کیک و آبمیوه