برگزاری کلاس های قرآن – تفسیر -احکام

مجموعه مجری:مکتب حضرت رقیه
نماینده:سرکارخانم حسین زاده 09155237713
مخاطب:کودکان - بزرگسال