طراحی – نقاشی – سفال گری – سفره آرایی

مجموعه مجری:موسسه آل یاسین
نماینده مجموعه: سرکارخانم حاجی پور 09391374549
مخاطب:ویژه خواهران
کودکان - بزرگسال

مجموعه مجری:موسسه آل یاسین

نماینده مجموعه: سرکارخانم حاجی پور ۰۹۳۹۱۳۷۴۵۴۹

مخاطب:ویژه خواهران

کودکان – بزرگسال