فعالیت های قرآن – آموزش ژیمناستیک و زبان انگلیسی

مجموعه مجری:خانه قرآن گل نرگس
نماینده:سرکار خانم تقی زاده 09153142919
مخاطب:کودکان 7 تا 12