درباره ما

رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی

در انقلاب اسلامی حضور مردم کلید حل مشکلات در همه مسائل است و این کلید هیچ جایگزین دیگری ندارد
گام دوم انقلاب گام حکمرانی مردم به محوریت جوانان برای آبادانی ایران است
حلقه های میانی به عنوان بخشی از خود مردم راهکار عملی این میدان داری هستند
18 و 19 آبان ماه 1401 قرار است رویدادی خاص در مشهد مقدس برگزار شود تا در آن بیش از صد موسسه و مجموعه مردمی پیشران، محور هم افزایی و انتقال تجربه در بین فعالان فرهنگی اجتماعی استان قرار گیرند...
این اتفاق ویژه که حول 9 عرصه تخصصی شکل می گیرد قراره بستری باشد برای:
ارتباط و اتصال موثرتر افراد، موسسات و مجموعه ها
ارائه دستاوردها، توانمندی ها و تجربه زیسته
ارتباط با مدیران و مسئولان برای ایجاد شبکه های تخصصی مردمی به عنوان همیاران دولت
برای تسهیل در ارتباط و همکاری بین مجموعه های مردمی و مدیران استان، این سامانه راه اندازی شده است.

دبیرخانه رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی