شهربازی مقاومت

کانون فرهنگی تبلیغی الفاطمیون-شهربازی مقاومت


معرفی مجموعه

تحولی دربازی وسرگرمی
۳۰۰سال تاریخ ایران درشهربازی مقاومت
ازبریجتون تاگلوبال
ازجمهوری میرزا تاگام دوم
ازدمشق تاصنعا
ازطبس تاخانطومان
ازدفاع مقدس تامدافعان حرم

ویدیو ها

پوستر ها

 

 

راه های ارتباطی

 آدرس مجموعه: مشهد، ایثارگران25.1، پلاک35

تلفن همراه: 09156015007

شبکه های اجتماعی:
رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی @1401