اندیشکده بسیج و نهاد های مردمی (پژوهشکده شهید صدر)

اندیشکده بسیج و نهاد های مردمی (پژوهشکده شهید صدر)


معرفی مجموعه

به نام خدا
ما به یک حرکت عمومی به سمت آن چشم‌انداز نیاز داریم؛ باید یک حرکت عمومی در کشور راه بیفتد؛ البتّه این حرکت وجود دارد منتها بایستی انضباط پیدا کند، سرعت پیدا کند و پیشرفتش به سمت آن چشم‌انداز محسوس باشد. (مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان سال 1398)
باعنایت به جایگاه حیاتی مردم و نقش ایشان در طول مبارزات دوران انقلاب اسلامی و جایگاه مردم در مسیر طی شده 43 ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با عنایت به نقش مردم در حرکت عمومی مردم برای شکل گیری جامعه اسلامی اندیشکده بسیج و نهادهای مردمی پژوهشکده شهید صدر ماموریت خود را در موضوع حکمرانی مردمی تعیین نموده است . بر این اساس در تلاش می باشیم تجربه زیسته مردم و انقلاب اسلامی را ثبت نموده و با
ایده پردازی، آمورش به حلقه های میانی و نهادهای مردمی را طراحی و اجرا نماییم . در این میان صورت‌بندی نظری فعالیتهای مردمی را وظیفه علمی اندیشکده می د انیم .

اندیشکده بسیج و نهادهای مردمی متشکل از پژوهشگران حوزه علوم انسانی و در ذیل حکمرانی مردمی فعالیت خودش را از سال 1394 شروع نموده اند .
در این اندیشکده بر این باور هستیم که نهادهای بر آمده از دل مردم به خصوص بسیج نقش بسیار مهمی را در شکل گیری تمدن نوین اسلامی ایفا می نمایند.
در میان نهادهای مردمی، نهاد بسیج ماهیتی کاملا متفاوت و دوگانه دارد و در میان نهادهای تاسیسی انقلاب اسلامی به عنوان محور می‌تواند قرار گیرد. بسیج در عین‌حال که نهادی حاکمیتی است، نهادی کاملا مردمی نیز هست. تجربیات متراکم این نهاد در سطوح کلان و خرد و در مسائل اصلی انقلاب اسلامی در صورتی که مبنای فعالیت‌های علمی قرار گیرند توان آن را دارند که موتور محرکه‌ای برای بسط الگوی حکمرانی مردمی در همه ابعاد حیات بشر باشند. به همین دلیل با انجام پژوهش‌ های راهبردی و اقدامات ترویجی درصدد است تا به ارتقا و بهبود نهاد بسیج و نهادهای مردمی به‌عنوان تسهیل گر و کاتالیزور بسط حکمرانی مردمی در جمهوری اسلامی کمک نماید.
ماموریت ها یی که در این اندیشکده به دنبال آن می باشیم عبارتند از :
ثبت تجربه زیسته نهادهای مردمی انقلاب اسلامی
تولید نظریات بومی در حوزه‌ های مختلف علوم انسانی مبتنی بر تجربه زیسته
گفتمان ‌سازی و ترویج نظریه
تدوین راهبردهای اجرایی مبتنی بر الگوی نظری
پیگیری اجرای راهبردها در نمونه ای از جامعه آمار بسیج و نهادهای مردمی
برای دست یابی به مدل حکمرانی مردمی بر این باور هستیم که این مدل در برگشت بین میدان عمل و نظر می باشد . مسیر تجربه زیسته ی جمهوری اسلامی تجربه گرانسنگ این مسیر خواهد بود .
برخی از اقدامات و فعالیت های اندیشکده عبارتند از :
- تجربه نگاری : اجرای بیش از 90 مورد تجربه نگاری از فعالیت های مردمی موفق و الگو در کل کشور
- تولید بیش از ده جلد کتاب تجربه نگاری فعالیت های مردمی از قبیل کتاب های به توان مردم 1 و 2 که به معرفی تجربه های موفق مردمی پرداخته است . تولید و چاپ کتاب بچه های مسجد بلال که به تجربه نگاری پایگاه بسیج مسجد بلال مشهد پرداخته است. سفیر سلامت به تجربه نگاری فعالیت های مردمی در دوران کرونا و ....
- طراحی دوره ها و رویداد های مساله محور : طراحی دوره های مساله محور در جهت کنشگری اجتماعی نهادهای مردمی و بسیج مبتنی بر ظرفیت های مردمی و برگزاری رویدادهای قیام محلی ، کتاب یار ، مبتدا ، کارگاه ها و کلاس های مساله محور برای مخاطبان مختلف
- طرح آشنایی با اندیشه امامین انقلاب
-طرح نهضت تولید محتوای مردمی
-طرح تربیت در عرصه
- طرح جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

ویدیو ها

پوستر ها

 

 

راه های ارتباطی

 آدرس مجموعه: مشهد، امت1/1

تلفن همراه: 09158999823

وب سایت : https://sadr.ihu.ac.ir

شبکه های اجتماعی:
رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی @1401