انعکاس برگزاری رویداد هم افزا خراسان رضوی در خبرگزاری حلقه وصل

رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی با حضور ۱۱۳ تشکل طی امروز و فردا ۱۸ و ۱۹ آبان ماه درمشهدمقدس برگزار می شود.