گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی