امام زاده حبیب(ع)روستای حاجی آباد

سیدمصطفی جدی 09155220340 اسکان غیر از پنجشنبه و جمعه_50 درصد تخفیف_حداکثر ظرفیت 100 نفر

فرهنگی:حضور روحانی و برنامه زیارت و جنگ شادی
رفاهی:پذیرایی چای یا کیک و آبمیوه